pict_default

Generelle betingelser
 

Der henvises til generelle betingelser for kalkulationsarbejde udført

af medlemmer af VVS-Beregnernes Brancheforening, yderligere

information kan hentes fra vvs-beregner.dk

 

Vor ansvar ved beregninger gør os ikke ansvarlige for direkte eller
indirekte tab, som følge af fejl og mangler i kalkulationer, med mindre
det påvises beregneren har handlet uagtsomt og vor kunde ikke har
eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang.
 

Der må generelt i beregninger accepteres afvigelser fra kalkulation
til færdigt monteret projekt.
 

Ved ændringer i projektet under udførelse, påregnes almindelig
timeløn for ændringer.
 

Betalingsbetingelser aftales individuelt og fremgår af faktura.
 

 

Copyright 2014 | Betingelser

Ventilationsberegning Danmark ApS - Gl. Silkeborgvej 27 - 8670 Låsby - Tlf. 2074 1914 - info@ventilationsberegning.dk